Server SroThanhLong – MAP 100 ONLY ASIAN


THÔNG TIN CHÍNH THỨC Sever SroThanhLong!!
************************************************
IP: 103.15.222.170 - Port: 15779
➡ Anphates 20h Ngày 7-02-2024
➡ Open 19h Ngày 14-02-2024
✅GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP✅
✅TÔP 1 : 15k silk + 1 pét nhặt đồ vip
✅TÔP 2 : 10k silk + 1 pét nhặt đồ vip
✅TÔP 3 : 5k silk + 1 pét nhặt đồ vip
✅TÔP 4-5 NHẬN : mỗi top nhận 2k silk
LƯU Ý : MỖI IP NHẬN 1 GIẢI.
➡️ Trang Chủ : http://srothanhlong.vn
- Server Map 100 ONLY ASi
-Giới hạn 4Acc/PC/8Acc/IP
- Level giới hạn 100
- Mastery: 300
- Ko hệ thống học viện
- Rate Exp: x10 - Rate Drop: x1
- Giới hạn giờ chơi: 5H Xanh 2h Cam- Có DROP Som  D10 som
- Giả Kim Thuật: Max + 15 Đã LKD đặc biệt (Sẽ tăng giới hạn up + sau này)
- Nasun Max + 8
- Cấm buôn đêm từ 12h -> 9h sáng hàng ngày
- Out 1s hay 60s tại khu vực chiến trận (ngoài thành, các khu vực có thể pk) đều bị mất hàng
-Lever 70 len duoc tete Full Hàng
- Server tích hợp tự động dùng BSC

--------------------------