SROPHONGVAN.com
Thông Báo Mới
SROPHONGVAN.COM OPEN CHINH THUC 8H30 Ngay CHU NHAT 23/07/2022

Liên hệ với BQT

Open Chính Thức : 8h30 23/07/2022
╳✕ Ghost 0sFullTime
 • Cấp Độ : 150 Asia-Euro
 • Kỹ Năng ∷ 450
 • Item ∷ D18 Sun
 • Rate EXP/SP ∷ ✗250
 • Rate Drop ∷ ✗10
 • Rate Gold ∷ ✗10
 • Trade Gold ∷ ✗2
 • Time ∷ FullTime
 • Khóa Boss Hệ Thống ∷ Khi Đua Top
 • Giới Hạn ∷ 10 Acc ✗ IP - 30 Acc ✗ IP Net
 • Nasun Max ∷ +10
 • Item Max ∷ +15 (2+)
 • Buôn 3 Thành ∷ Trường An ⇆ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền
 • Trade ∷ Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng • 1--->4 ∷ 100%
 • 4--->Radom ∷ 40%


 • 1--->7 ∷ 100%
 • 7--->Radom ∷ 40%


 • 1--->10 ∷ 100% Cần BMM Thường Cấp 1
 • Website Full Chức Năng ... • Set Sun D13 +10 Blue
 • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
 • 2000 Bình HP ✗ MP
 • 50 DCN ✗ DCN TT
 • 5M SP